شروع

مدت‌ها بود به فکر درست کردن وبسایتی بودم که بتوانم در آن درباره موضوعات مورد علاقه‌ام بنویسم. بنویسم که بماند. چیزی فراتر از متن‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسیم و بعد از مدتی از یاد می‌رود. این شد که بعد از مدت‌ها در تیر ماه دامنه‌ و هاست سایت را خریدم. چند ماه گذشت تا […]