داستان پیچیدگی و مغز

این هفته در موتور جستجو همراه با سیاوش صفاریان‌پور از معرفی مختصر سیستم‌های پیچیده شروع کردیم و با توجه به اینکه در هفته آگاهی از مغز هستیم، سری هم به دنیای پیچیده مغز زدیم. شاید تا به حال شنیده باشید که می‌گویند دنیا کوچک است و احتمالا اسم نظریه ۶ درجه جدایی هم به گوشتان […]