‌شب‌تاب‌ها، نظم خودجوش و پیچیدگی

در قسمت جدید موتور جستجو، از شب‌تاب‌ها گفتم. به طور دقیق‌تر از چند گونه خاص آنها که در مناطق محدودی از جهان زندگی می‌کنند و یک ویژگی شگفت‌انگیز دارند: هماهنگی در چشمک زدن! اما سوال اینجاست که این هماهنگی بین هزاران شب‌تاب چگونه به دست می‌آید؟ آیا این کنسرت یک رهبر و دستور دهنده واحد […]